DLT 1049-2007 发电机励磁系统技术监督规程
GBT 2900.28-1994电工术语 电动工具
GB 17646-1998 小型风力发电机组安全要求
GB18871-2002
GB 5023.7-1997额定电压450-750 v及以下聚氯乙烯绝缘电缆
JBT 10441.2-2004 电工用皱纹绝缘纸 第2部分 试验方法
GBT 4210-2001电工术语 电子设备用机电元件
GBT 17005-1997 滨海设施外加电流阴极保护系统
GB 5023.4
GBT 2900.50-1998电工术语 发电、输电及配电 通用术语