DL∕T 714-2011 汽轮机叶片超声波检验技术导则
DL∕T 490-2011 发电机励磁系统及装置安装、验收规程
DL∕T 922-2016 火力发电用钢制通用阀门订货、验收导则
DL∕T 474.4-2018 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验
DL∕T 689-2012 输变电工程液压压接机
DL∕T 304-2011 气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则
DL∕T 1196-2012 互感器负荷箱通用技术条件
DL∕T 5728-2016 水电水利工程控制性灌浆施工规范
DL∕T 254-2012 燃煤发电企业清洁生产评价导则
GBT 33721-2017 LED灯具可靠性试验方法