GB 51134-2015 煤矿瓦斯发电工程设计规范
GB 50385-2018 矿山井架设计标准
GB 50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50213-2010煤矿井巷工程质量验收规范
GB 51114-2015 露天煤矿施工组织设计规范
GB 50209-95建筑地面工程施工质量验收规范
GB 50205-2012 钢结构工程施工质量验收规范
GB 50178-93建筑气候区划标准
GB 50466-2018 煤炭工业供暖通风与空气调节设计标准
GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准(整理)